KULTURVANDRING – LÖRDAGEN 15/6 KL. 10.00

4 km runt Finngården Rikkenstorp

Vandring på ca 1h 15 min kring Finngården Rikkenstorp i ett kulturlandskap från 1600-talet.

Här finns fångstgropar, skvaltkvarn, lador, betande får, finnmarksutställning, rökstuga. m.m.

Kostnad: 50:-/person som betalas på plats, kontant eller Swish.

Samling vid Finngården Rikkenstorp.

Utrustning: Lämplig klädsel till väderleken. Matsäck medtages. Möjlighet att fika inomhus efter vandringen.

Välkomna! /Nils Holmdahl


Dan Andersson-arkiv på Rikkenstorp!

Till de Dan Andersson intresserade

Jag lägger nu ut mitt privata Dan Andersson-arkiv. Nedan hittar du registret till mitt arkiv.

Arkivet innehåller mer än 10 000 sidor som kan studeras på plats för de seriöst intresserade.

Registret kommer att finnas på Facebooksidan för Rikkenstorp och här på hemsidan.

/Nils Holmdahl


Ägarbyte i Bränntjärn

Framför stugan i Bränntjärn syns från vänster: Nya ägarna Nils Holmdahl, Hélène Littmarck Holmdahl och de tidigare ägarna Nils Sjöström och Roland Björk. Foto: Joel Holmdahl

PRESSRELEASE

BRÄNNTJÄRNSTORPET FÅR NYA ÄGARE

Det gamla torpet har stark Dan Andersson anknytning. Skaldens förfäder, hans farmor och hans far är födda där och många av skaldens dikter och noveller har inslag av namn, miljöer och personer kring torpet.

Nuvarande ägarrepresentanterna Nils Sjöström och Roland Björk överlåter nu torpet till Nils Holmdahl och hans familj i finngården Rikkenstorp som ligger nära Bränntjärnstorpet. Nils och Rolands förfäder köpte år 1890 Bränntjärnstorpet av Dan Anderssons farmor Anna Stina Knas som med hand på penna undertecknade köpebrevet. Gården var bebodd till slutet av 1930-talet och har ett par gånger varsamt renoverats av släkten så att den bevarats till våra dagar. Släkten har också under flera decennier ställt gården till förfogande, utan ersättning, för program under Dan Andersson-veckan!

Bränntjärnstorpet är ett av besöksmålen i Ekomuseum Bergslagen som också skyltar fint vid parkeringen intill torpet.

Nu startar en ny epok i torpets historia. Det finns flera personer som är intresserade av att ingå i en arbetsgrupp som kan underhålla gården och stigarna kring torpet. Om det finns fler intresserade som vill hjälpa till så går det bra att höra av sig till Nils Holmdahl.

Nils Holmdahl, 070 – 553 59 48, nils@rikkenstorp.se


Bergslagens vandringshelg – 12/9 2021

”Finnmarksvandringen i Dan Anderssons Finnmark startade på den levande Finngården Rikkenstorp i norra Ljusnarsberg. Efter samling och presentation av Nils Holmdahls nya biografi Dan Andersson – myt och sanning så startade tidernas blötaste vandring som passerade Ylatorpet, Rackamossen med flyhål, gården Sikkao, Grötfallsåkrarna och Storlaa i Kestina, Pyrijabäcken och rastplatsen Bränntjärnstorpet som nu skall rustas. Där fick vi en stunds uppehåll i regnet.

Dan Anderssons farmor Anna Stina Knas kämpade hårt för sitt torp och vann striden mot grevesläkten som ägde Björnhytte Bruk även om hon fick flytta stugan ca 25m.Därefter vandrade vi på Häggubbens stenlagda väg genom Kaljos slog och upp till Kaljobergsgårdarna. Därefter steg det brant uppför berget och vi fick en fin utsikt över Norra Hörkensjön som Dan Andersson kallade Järnsjön i dikter och noveller. Stigen gick sen förbi den gamla åkern Pallao och så var vi tillbaka på gården Rikkenstorp.

Gruppen hade ett fantastiskt bra humör fast alla var ordentligt blöta. En 80-årig kvinna deltog och knallade utan problem runt den här rätt kuperade vandringsleden. Jag blev imponerad!

Deltagare på vandringen: Linda Kron, Annika Lindblad Kron, Agneta Brander med son, Aulis Syväjärvi, Nina Geschwind, Inger Söderberg, Eric Hartig, Anna Hahne, Karin Karlsson och Hélène Littmarck Holmdahl.

Vandringsleden håller på att märkas om och rustas. Nästa år gör vi nya vandringar här!

Guiden Nils Holmdahl”