En stor del av dagens moderna jordbruk utarmar och eroderar jorden. Vi vill jobba på ett sätt som återuppbygger jorden så den blir bättre och bättre!

Detta gör vi genom olika sätt, exempelvis så jobbar vi med: Agroforestry, Permakultur, Agroekologi och Hyggesfritt skogsbruk.

Det måste också vara regenerativt på ett större, socialt plan och därför engagerar vi oss mycket i politik- och samhällsfrågor: