Finngården Rikkenstorp upptogs i början på 1600-talet av finska bosättare. Här finns ett fint kulturlandskap kvar mitt i författaren Dan Anderssons hembygd, 2,5 mil sydväst om Ludvika.

Vi som bor på gården…
är Nils Holmdahl och Hélène Littmarck Holmdahl, som bott här sedan 70-talet. Joel Holmdahl och Maria Danielsson samt på nedre gården Bastian Fuge. Bondkatterna Sonja och Ingo håller koll på övre gården, och lilla Ida på de nedre områdena, de muntrar upp oss med sina upptåg och trevligheter. Joels äldre bror Johan bor i Uppsala men är på gården då och då, han brygger till vardags öl på Tempel Brygghus.

  Hélène och Nils

Förutom att alla jobbar på gården är Nils fystränare och forskar dessutom och skriver böcker om Dan Andersson och finnkultur. Hélène ägnar sig mycket åt konstnärliga projekt med bl.a. utställningar och pysslar med en massa olika hantverk. 2012 fick makarna Holmdahl Dan Andersson-priset.

Tidskriften ”Finnmarken förr och nu” som i över 25 års tid spridit kunskapen om finnmarkens djupa skogar och intressanta människoöden; där Nils Holmdahl och Hélène Littmarck Holmdahl är två av utgivarna.

   Maria och Joel

Joel och Maria är certifierade i permakultur och har de senaste åren hållit en rad föreläsningar och kurser i ämnet, sedan 2016 håller de i kursen ”Agroekologi – Småskalig odling i praktik och perspektiv” via Karlskoga folkhögskola. Mycket av Joels engagemang går till styrelsearbete i producentorganisationen NOrdBruk som är medlemmar i den internationella bondenätverket La Via Campesina. Tillsammans med över 200 miljoner andra arga småbönder.

Maria jobbar dels på gården och har bland annat huvudansvar för hönseriet men är också miljövetare och jobbar också som utbildningsledare för Yrkeshögskoleutbildningen Miljö och VA-teknik i Ludvika. Hon är också engagerad i föreningen Andelsjordbrukarna. Tidigare har hon jobbat lite på Örebro universitet med det forskningsprojekt gården var en del av (”Hållbar livsmedelsproduktion i Sverige – att odla och äta från perenna system”).

Bastian Fuge, från Tyskland, bor sedan 2020 på gården och vi smider tillsammans planer som involverar skog och olika timmerprojekt, Basti är skogsarbetare i grunden och är inriktad på snickerier och träarbeten.

Romana och Basti