Vi säljer grönsaker i form av ett andelsjordbruk där man får en kasse med grönsaker i veckan under ca 7 månader med start i  juni.

”Red Greens” Det kollektiva ansvaret för matproduktionen representeras av det röda och varor av det renaste och miljövänligaste slaget som är möjligt representeras av det gröna. Båda behövs för att få bra och hållbar mat!

Ägg har vi som andelsprenumeration med en leverans varannan vecka till Grängesberg och Ludvika.
Just nu fulltecknat!

Vi håller en liten flock med olika raser av kulturhöns, de går i växthuset på vintern och på bete under sommaren.

Vi har ett litet gäng fjällkor på gården som bidrar med mycket glädje men inte så mycket mjölk för tillfället. Förhoppningen är att kunna börja sälja mjölk i liten skala 2020. Utöver grovfoder och bete odlar vi nakenhavre och foderbetor som håller korna i gott skick. Nästan helt spannmålsfria – Krusa gillar nakenhavre lite för mycket för att vi ska kunna neka henne det. Så det blir på ett ungefär:

95% Gräs och betor, 5% nakenhavre (gårdsproducerad alltså)